SUNLink

Cảm nhận của phụ huynh

Tin tức chung

SLS Ngọc Lâm – Phụ Huynh Nguyên Phương Lan

SLS Ngọc Lâm – Phụ Huynh Nguyên Phương Lan

Phụ Huynh Nguyên Phương Lan - SLS Ngọc Lâm. [video width="1920" height="1080" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/ph1.1.mp4"][/video]

Phụ huynh em Nguyễn Minh Anh – SLS Ngọc Lâm

Phụ huynh em Nguyễn Minh Anh – SLS Ngọc Lâm

Phụ huynh em Nguyễn Minh Anh - SLS Ngọc Lâm. [video width="1920" height="1080" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/ph2.1.mp4"][/video]

Phụ huynh Nguyễn Minh Phương – SLS Sài Đồng

Phụ huynh Nguyễn Minh Phương – SLS Sài Đồng

Phụ huynh Nguyễn Minh Phương - SLS Sài Đồng. [video width="1920" height="1080" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/ph5.1.mp4"][/video]

Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Diễm – SLS Ngọc Lâm

Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Diễm – SLS Ngọc Lâm

Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Diễm - SLS Ngọc Lâm. [video width="1920" height="1080" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/Video_20180611204007932_by_videoshow.mp4"][/video]

Phụ huynh Nguyễn Thị Thủy – SLS Sài Đồng

Phụ huynh Nguyễn Thị Thủy – SLS Sài Đồng

Phụ huynh Nguyễn Thị Thủy - SLS Sài Đồng. [video width="1920" height="1080" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/ph6.1.mp4"][/video]

SLS Ngọc Lâm phụ huynh em Nguyễn Minh Tâm

SLS Ngọc Lâm phụ huynh em Nguyễn Minh Tâm

phụ huynh em Nguyễn Minh Tâm SLS Ngọc Lâm. [video width="1280" height="720" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/Cảm-nhận-của-phụ-huynh-em-Nguyễn-Minh-Tâm-SLS-Ngọc-Lâm.mp4"][/video]

Phụ huynh Hoàng Lan Phương (Việt Hưng, Hà Nội)

Phụ huynh Hoàng Lan Phương (Việt Hưng, Hà Nội)

Phụ huynh Hoàng Lan Phương (Việt Hưng, Hà Nội). [playlist type="video" ids="1839"]

Phụ huynh em Nguyễn Thu Trang (SLS Sài Đồng)

Phụ huynh em Nguyễn Thu Trang (SLS Sài Đồng)

Phụ huynh em Nguyễn Thu Trang (SLS Sài Đồng). [video width="400" height="224" mp4="https://sunlink.edu.vn/wp-content/uploads/2018/05/12861211_1298995093460221_659362095_n.mp4"][/video]

Phụ huynh Thúy Hằng (SLS Sài Đồng)

Phụ huynh Thúy Hằng (SLS Sài Đồng)

Phụ huynh Thúy Hằng (SLS Sài Đồng). https://www.youtube.com/watch?v=ZZvr_th5gQY&feature=youtu.be

Phụ huynh Hoàng Kiều Hoa (SLS Ngọc Lâm)

Phụ huynh Hoàng Kiều Hoa (SLS Ngọc Lâm)

Phụ huynh Hoàng Kiều Hoa (SLS Ngọc Lâm). Cảm nhận chia sẻ. [embed]https://youtu.be/ynUdquaFHgY[/embed]      

TƯ VẤN NHANH